234 ปี สุนทรภู่ ครรูกวีสี่แผ่นดิน

234 ปี "สุนทรภู่" ครูกวี 4 แผ่นดิน

ยี่สิบหก มิถุนา มาถึงแล้ว 
วันเกิดศรี กวีแก้วแว่วคำขาน
เกียรติคุณ สุนทรภู่ อยู่ช้านาน 
ฝากผลงาน กาพย์กลอน สอนเด็กไทย
หาใครเทียบ เปรียบปาน สุนทรภู่ 
ท่านคือครู การกวี ศรีสมัย
กวีสยาม นามระบือ โลกลือไกล 
ขอน้อมใจ จารึกคุณ สุนทรเอย ❤️