ปฏิทินกิจกรรม

09

ก.ค. 2024

8:00 - 10:00

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2567

03

ก.ค. 2024

8:00 - 15:00

ทัศนศึกษา ป.5

01

ก.ค. 2024

8:00 - 11:00

เปิดกองลูกเสือ

27

มิ.ย. 2024

8:00 - 15:00

ทัศนศึกษา ป.4

26

มิ.ย. 2024

8:00 - 15:00

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด

20

มิ.ย. 2024

8:00 - 11:00

พิธีไหว้ครู 2567

15

มิ.ย. 2024

8:00 - 14:00

เริ่มเรียนวันเสาร์ Week 1

08

มิ.ย. 2024

11:00 - 13:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-ป.3

08

มิ.ย. 2024

10:00 - 11:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.4 - ป.5

08

มิ.ย. 2024

8:00 - 10:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6