20 มิถุนายน พิธีไหว้ครูโรงเรียนศรีสุวิช

เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้

พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน

คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร

ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู

20 มิถุนายน พิธีไหว้ครูโรงเรียนศรีสุวิช

#SrisuvitSchool