“แม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาชีวิตและการศึกษาในอนาคต"

? “แม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาชีวิตและการศึกษาในอนาคต" ?

วิทยากร ที่มาให้ความรู้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก #ท่านดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ #ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#คุณสุชาติ รัตนโรม #ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

#คุณกรรณิกา ชัยมุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงการและการตลาด