ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นักเรียน Track สถาปัตยกรรม  Track นิเทศศาสตร์และมัลติมีเดีย ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ????
#SrisuvitSchool 
#มัธยมปลาย
#มัธยมปลายศรีสุวิช