รับการเยี่ยมชมจากสาธารณสุขจังหวัด

2 พฤศจิกายน 2564 : ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ ได้มาเยี่ยมชม มาตรการการเปิดเรียน on-site เต็มรูปแบบมาตรฐานสาธารณสุข ที่โรงเรียนศรีสุวิข