ยืนหนึ่งเรื่องความสะอาด

เพราะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งที่ดีกับสุขอนามัยของเราเอง โรงเรียนสะอาด โรงเรียนเป็นระเบียบ นักเรียนปลอดภัย