มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

โรงเรียนศรีสุวิช ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ?อย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ หลังจากที่โรงเรียนเปิดเรียนมาแล้ว 2 สัปดาห์  โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จาก ดูร็อกซ์ ?