กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนศรีสุวิชจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน เนื่องในอภิลักขิตสมัยแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์