กลัวทำไม ? เมื่อเทคโนโลยี ทำให้ การเรียนรู้ สู่การสร้าง “สภาพ “ ใหม่ให้ชีวิต ติด trends # SVT x Microsoft # School of thought # A good taste school

กลัวทำไม ?
เมื่อเทคโนโลยี
ทำให้ การเรียนรู้ 
สู่การสร้าง “สภาพ “ ใหม่ให้ชีวิต ติด trends
# SVT x Microsoft 
# School of thought 
# A good taste school

https://1drv.ms/v/s!Aj4s3Yug-d7xhKBZaPOUGJRsMrGk7A?e=9QUhrr