โรงเรียนศรีสุวิช ขอต้อนรับครูอาสาสมัครจีน ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีสุวิช ขอต้อนรับครูอาสาสมัครจีน

ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2565