ข่าวสารโรงเรียน

20 มิถุนายน พิธีไหว้ครูโรงเรียนศรีสุวิช

เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอนคุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกรศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู20…

การส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา

โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ ท่านสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ รองประธาน…