ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดี กับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่1 ของโรงเรียนศรีสุวิช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่1 ของโรงเรียนศรีสุวิช ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566…

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ อานนท์ คงเกตุ และคณะคุณครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ อานนท์ คงเกตุ และคณะคุณครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

Get Ready!! ? TU X SVT ME-D : Pre-Medical Engineering and Digital Technology

Get Ready!! ? TU  X SVT 

ME-D  : Pre-Medical Engineering and Digital Technology 

ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์…