ปฏิทินกิจกรรม

09

ส.ค. 2024

9:00 - 9:00

งานสายใยผูกผัน อ.1-3

05

ส.ค. 2024

8:00 - 15:00

สอบกลางภาค 1/2567 ม.4-6

31

ก.ค. 2024

8:00 - 15:00

ป.1 ทัศนศึกษา

29

ก.ค. 2024

8:00 - 15:00

หยุดชดเชยวันเฉลิมฯ

22

ก.ค. 2024

8:00 - 15:00

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

18

ก.ค. 2024

8:00 - 15:00

สอบกลางภาค1/2567 ประถม-มัธยม

09

ก.ค. 2024

8:00 - 10:00

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2567

03

ก.ค. 2024

8:00 - 15:00

ทัศนศึกษา ป.5

01

ก.ค. 2024

8:00 - 11:00

เปิดกองลูกเสือ

27

มิ.ย. 2024

8:00 - 15:00

ทัศนศึกษา ป.4