ปฏิทินกิจกรรม

26

พ.ค. 2023

9:00 - 11:00

ประชุมผู้ปกครอง ป.1/ ม.1/ ม.3/ ม.4

23

พ.ค. 2023

9:00 - 10:00

ประชุมนักเรียน ป.4-6

22

พ.ค. 2023

9:00 - 10:00

ประชุมนักเรียน ป.1-3

17

พ.ค. 2023

9:00 - 0:00

Town Hall มัธยมปีที่ 1-6

16

พ.ค. 2023

8:00 - 15:00

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

15

พ.ค. 2023

9:00 - 0:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ผ่าน MS Teams