ปฏิทินกิจกรรม

24

พ.ย. 2023

8:00 - 15:00

Sports day กีฬาสี สายชั้นป.4-6

23

พ.ย. 2023

8:00 - 15:00

Scout camp เข้าค่ายพักแรม ม.1-3

22

พ.ย. 2023

8:00 - 15:00

Educational tour ทัศนศึกษา ป.2

13

พ.ย. 2023

16:00 - 17:00

Evening tutoring เรียนพิเศษเย็น ภาคเรียนที่ 2/2566

01

พ.ย. 2023

8:00 - 15:00

ADMISSION รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

27

ต.ค. 2023

17:00 - 16:00

PARENT TEACHER MEETING ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

24

ต.ค. 2023

8:00 - 15:00

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 Opening semester 2/2023

06

ก.ย. 2023

8:00 - 15:00

ทัศนศึกษา ป.6

04

ก.ย. 2023

8:00 - 15:00

กีฬาสามัคคี มัธยมต้น

01

ก.ย. 2023

8:00 - 17:00

รับสมัคร SVT Run 2023