ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช ระดับอนุบาล 3 ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช ระดับอนุบาล 3

ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

▪️ประถมศึกษาปีที่ 1 SP

https://drive.google.com/.../1VHnYmq0O3RyDsHoZfYV.../view...

▪️ประถมศึกษาปีที่ 1 IP

https://drive.google.com/.../1VtgNJ9yAPDAOSOqqpm2.../view...

▪️ประถมศึกษาปีที่ 1 IEP

https://drive.google.com/.../128vlYbnAkr9YAoG_n.../view...