Srisuvit@Home : Google classroom

Reflections การจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2

?

คุณครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับลูกๆเป็นอย่างดี

#เพราะโลกเปลี่ยน การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม

#รักษาสุขภาพนะคะ .. อีกไม่นาน เราจะได้กลับมาพบกันที่โรงเรียนค่ะ