Congratulations

Congratulations ?โรงเรียนศรีสุวิชขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ. พัชรนันท์​ เหล่าจินดาวัฒน์ ระดับชั้น​ประถมศึกษา​ปีที่ 3GP

ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT

National Test วิชาคณิตศาสตร์​ ได้​ 100 เต็ม