Antigen test : พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

มาตรการที่ 1 มาตรการทางสังคม และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบต Antigen test   ก่อนเข้าสู่ Small bubble  โดยทำเป็นระบบปิด ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่ำในการไปรับเชื้อจากภายนอก

~  ฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดของโรงเรียน ทั้งแม่บ้าน , คนสวน , ช่าง ,คนขับรถ ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนแล้วครบ 100% พร้อมมีการใช้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้น อาทิ สถานที่พักของพนักงานฝ่ายสนับสนุน อพาร์ทเมนท์ส่วนตัว ในพื้นที่ควบคุมที่ทำเป็น Bubble Location, รับประทานอาหารที่โรงเรียนตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ทุกสัปดาห์และมีการสุ่มตรวจโควิดอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการเข้มข้นในการจัดส่งอาหารสด และส่งวัตถุดิบที่จุดรับส่งของที่ปลอดเชื้อโรค และมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำเข้าโรงผลิตอาหาร