Academic Week

? ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565  ฝ่ายปฐมวัย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Academic Week  ในระดับอนุบาล 1-3  มีรายการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง   
2. การประกวดวาดภาพระบายสี 
3. การประกวดการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะกระดาษ 
4. การประกวดปั้นดินน้ำมัน

โดยคุณครูปฐมวัยผู้มีประสบการณ์ร่วมกันเป็นกรรมการตัดสิน
กิจกรรมได้ส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  เกิดสมาธิ เกิดความพยายามในการทำงานจนสำเร็จ และเกิดความภาคภูมิในในผลงานของตนเอง 
"เติบโตอย่างมีพัฒนาการ เริ่มตั้งแต่อนุบาลที่ศรีสุวิช"

#อนุบาลศรีสุวิช
#srisuvitschool
#svt
#เพราะก้าวแรกคือก้าวที่สำคัญ