๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่

"มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน
บิดามารดารักมักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
แม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบ
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี"
#วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ถือเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย “สุนทรภู่” ได้รับยกย่องเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่ จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน