โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ #คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ #คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ⛴??

ท่าน ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

ท่านทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ 
รองเลขาธิการ 

ท่าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล
ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการเงิน และ การลงทุน

ท่าน ดร.เพ็ชร ชินบุตร
ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ด้วยความยินดียิ่งที่ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียน
#SrisuvitSchool ???
#A Good TASTE School
#HighSchoolLeaderProgramme