ยินดีต้อนรับ ท่านสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ยินดีต้อนรับ ท่านสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารงานของโรงเรียน