พี่โอมCocktail กับบทบาทวิทยากร

คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสุวิชขอขอบคุณ #พี่โอมCocktail ❤️

คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษภายใต้กิจกรรม SVT HSL Pre-Class 2024 หัวข้อ " AI กับการสร้างทักษะความรู้ด้านกฎหมายของวัยรุ่นในยุคดิจิทัล และ ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นสำหรับวัยรุ่น" เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ และสร้างความประทับให้กับผู้เข้าฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

#svt 🔴🟡🔵

#srisuvitschool