พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

❤️ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด

ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน❤️

#Srisuvit

#srisuvitschool