ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช สำเร็จการอบรม Thai Elites Leadership of New Era Training Couse @Peking University ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช

สำเร็จการอบรม Thai Elites Leadership of New Era Training Couse @Peking University ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเซีย

ในหลักสูตร วิทยาลัยผู้นำไทย-จีน (วทจ)

จัดโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

Intensive Training ในหัวข้อ

▪️การพัฒนาเมืองในรูปแบบของจีน

▪️Dual Circulation

▪️การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

▪️แนวโน้มทางเศรษฐกิจโลก

▪️การพัฒนาคน ด้วยการพัฒนาการจัดการศึกษาให้คนในชาติ