งานแถลงข่าว #SVT_Run2022

งานแถลงข่าว #SVT_Run2022

คณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม #SVT_Run2022

ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้