คณะครูและนักเรียนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา  โอวาทปาติโมกข์หลักธรรมอันเป็นหลักหัวใจสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้แก่พระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูป ได้แก่  การทำความดี ละเว้นความชั่ว และ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช  ร่วมใจน้อมบูชาพระพุทธศาสนา  ในการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  ฟังเทศน์ และ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการล้างห้องสุขา ปลูกต้นไม้ (ต้นพิกุล) ณ ลานธรรม  วัดประชุมคงคา