ขอแสดงความยินดีกับท่านู้อำนวยการ ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ จบหลักสูตรการอบรมสถาบันวิทยาลัยผู้นำไทยจีน (วทจ.) รุ่นที่3

ขอแสดงความยินดีกับท่านู้อำนวยการ ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ในโอกาสที่ได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ในการจบหลักสูตรการอบรมสถาบันวิทยาลัยผู้นำไทยจีน (วทจ.) รุ่นที่3