กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2562 และมอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียนปีการศึกษา 2562