กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ2563

#กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ2563 โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมนำไปส่งมอบกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง 
?นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำความสะอาดวัดสังกะเปียว
❤️นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทำความสะอาดวัดประชุมคงคา
?นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์รอบๆโรงเรียน