Srisuvit@Home : Facebook Private Group

Reflections การจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2 อนุบาล 2 - 3

?

คุณครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับลูกๆเป็นอย่างดี

#เพราะโลกเปลี่ยน การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม

#รักษาสุขภาพนะคะ .. อีกไม่นาน เราจะได้กลับมาพบกันที่โรงเรียนค่ะ