“หอมหวานรัญจวน ชวนให้ลิ้มลอง” ระดับอนุบาล 2

สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย วิถีใหม่ในความเป็นไทย  10 – 12 มกราคม 2565
นักเรียนปฐมวัยระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3 ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทยด้วยการทำกิจกรรม “เรียนรู้สู่โครงงาน สืบสานเอกลักษณ์ไทย” 
กิจกรรม 
“หอมหวานรัญจวน ชวนให้ลิ้มลอง” ระดับอนุบาล 2
#อนุบาลศรีสุวิช
#srisuvitschoolพ
#เพราะก้าวแรกคือก้าวที่สำคัญ