“พี่โอม” Cocktail กับกิจกรรม SVT HSL Pre-Class 2024

 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนศรีสุวิช ร่วมกับ Track รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
▪️ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ ภายใต้กิจกรรม SVT HSL Pre-Class 2024
หัวข้อ " AI กับการสร้างทักษะความรู้ด้านกฎหมายของวัยรุ่นในยุคดิจิทัล และ ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นสำหรับวัยรุ่น"

วิทยากร โดย “พี่โอม” Cocktail คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ

📍วันพุธที่ 24 มกราคม 2024
ณ ห้องประชุมสานรัก โรงเรียนศรีสุวิช
ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.30 น.

📋ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
(นักเรียนTrack รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2567 สามารถเข้าฟังได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน)
นักเรียนปัจจุบัน ชั้นอื่นๆ ต้องลงทะเบียน‼️

Scan QR Code หรือ คลิ๊กที่ลิ้งค์
https://forms.gle/6S66usxECwbCQ3dr9
❗️รับจำนวนจำกัด❗️
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้นักเรียนปัจจุบันและผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิชก่อนเป็นลำดับแรก หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน ❗️

🔍ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.
สามารถ รับบัตรเข้างานได้ตั้งแต่ เวลา 9.00-9.30 น. วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 8

#SrisuvitSchool🔴🟡🔵