๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
" วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ "
ขอน้อมรำลึกในพระปรีชาญาณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

อศิรวาทราชสดุดี รัชกาลที่ 4

( โคลงสี่สุภาพ)
        หว้ากอเกริกก่องหล้า        ฟ้าสยาม
ไทยราษฎร์เทิดพระนาม            เกียรติไท้
สุริยคราสจับยาม                      สมดั่ง ธ คะเน
จีนแขกฝรั่งประจักษ์ได้             แซ่ซ้องสรรเสริญ
       ไทยรอดพิบัติพ้น              ภัยเมือง
เพราะกษัตริย์ปราดเปรื่อง         รอบรู้
แยบยลยุทธ์ฟูเฟื่อง                 ศาสตร์แห่ง วิทยา
แลกพระชนม์ชีพกู้                   สยบผู้อื่นครอง

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรีสุวิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี