โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน

โรงเรียนศรีสุวิชรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่มีโอกาสต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการวิรวี ขาวไชยมหา ผู้อำนวยโรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกสมาคมผู้ปกครอง พนักงานครู และศิษย์เก่าฯ ศึกษาดูงานตามโครงการ “พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและดูงาน”