เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในห้องเรียน

??โรงเรียนศรีสุวิช ยินดีต้อนรับ สช. พร้อมคณะติดตามครูอาสาสมัครจีนจาก Hanban เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในห้องเรียน