"เมื่อ คุณครู และ นักเรียน จะได้กลับมาเรียนรู้ร่วมกันที่โรงเรียน"

"เมื่อ คุณครู และ นักเรียน จะได้กลับมาเรียนรู้ร่วมกันที่โรงเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 "