เปิดตัว‼️น้องเล็กบ้านศรีสุวิช

เปิดตัว‼️ น้องเล็กแห่งบ้านศรีสุวิช ❤️
Preparing for kindergarten stars at SRISUVIT SCHOOL
#Nursery_Srisuvit
 #SVT ??? 
#Srisuvitschool

*ภาพนี้ : เป็นการตัดต่อจากรูปเดี่ยวของนักเรียนโดยการแยกถ่ายทีละคน ถอดหน้ากากออกเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนไม่ถึง 1 นาที