"เติบโตอย่างมีพัฒนาการเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลที่ศรีสุวิช"

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ชั้น Nursery (2 ขวบ) จนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

www.srisuvit.ac.th

โทร: 038-241222 #111-115

สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.

https://www.srisuvit.ac.th/สนใจสมัครเรียน/สมัครเรียนออนไลน์

คุณอยากเห็นลูกคุณเติบโตขึ้นแบบไหน?

โรงเรียนที่เด็กๆ อยากไปเรียนทุกวัน

โรงเรียนที่ครูเป็นทุกบทบาททั้งเพื่อน โค้ช และเมนเทอร์

โรงเรียนที่ทำให้เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้

เพราะใครก็อยากให้ลูกๆ เติบโตอย่างมีคุณค่ามีพัฒนาการครบถ้วนและเก่งรอบด้าน แล้วสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกของคุณเติบโตคืออะไร?

...เพราะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ พาลูกของคุณไปได้ไกลกว่า...

Who do you want your children to grow up to be?

We are a school that children are excited to come to every day, where teachers are both friends and mentors. An environment in which children can learn with joy.

Applications are now welcome for boys and girls from Nursery to High school

Please email us for any enquiries at

[email protected]

www.srisuvit.ac.th

โทร: 038-241222 #111-115