#เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม โดย ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

โรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้ว......เรามาทบทวนกฎระเบียบของโรงเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 กันนะคะ