รางวัลการแข่งขัน A.P.Honda Acadamy 2018

?? ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเด็กชายจักรีภัทร พฤติสาร นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6/GP ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทั้ง 3 รายการ ในการแข่งขัน A.P.Honda Acadamy 2018 ซึ่งนักเรียนของเราเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดี ในการแสวงหาประสบการณ์ที่ดี และทุ่มเทในสิ่งที่ตนเองรัก ไม่ทอดทิ้งการเรียน สามารถแบ่งเวลาได้อย่างลงตัวทั้งด้านการเรียน และด้านการแข่งขัน โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน
นักเรียนยังฝากข้อคิดดีๆ ในการร่วมรายการแข่งขันจักรยานยนต์ในครั้งนี้
“ต้องแบ่งเวลา ทั้งในเวลาเรียนที่โรงเรียน คือต้องตั้งใจเรียน เวลาฝึกซ้อมก็ต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ การแข่งขันทุกครั้ง ก็ตั้งใจฝึกซ้อม คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ"
#ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ #ก้าวไปให้ถึงฝันอย่างภาคภูมิใจ