ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ลลิดา ธรรมบุตร

โรงเรียนศรีสุวิชรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ลลิดา ธรรมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคุณชลภัทร วงค์ดนตรี ศึกษานิเทศชำนาญการ เข้านิเทศ ติดตาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งทำให้ทางโรงเรียนได้รับความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้