ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะคุณครูจากโรงเรียนอาภาพัชร ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและระบบการทำงานต่างๆภายในโรงเรียน