ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

โรงเรียนศรีสุวิช ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ติดตามการปฎิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019