ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

❤️คณะผู้บริหารและคุณครูขอขอบคุณ ? ผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม #เตรียมพร้อมทางการศึกษาสู่โลกยุคใหม่ เพื่อเป็นแนวทาง และเป้าหมาย ในการวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน ✏️?