#ครอบครัวศรีสุวิช

#ครอบครัวศรีสุวิช 5 มาตรการและโครงการของโรงเรียนศรีสุวิชต่อชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาในช่วงวิกฤติ Covid-19 ในประเทศไทย