ขอแสดงความยินดีกับ SISWEET BAND

🎉ขอแสดงความยินดีกับ SISWEET BAND ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันรอบระดับประเทศ รายการ Robinson Lifestyle School Music Contest

👍🏻ขอชื่นชมในความขยันฝึกซ้อมอย่างหนักในทุกการแข่งขัน

🥰ขอขอบคุณ ครูจุ้ยครูผู้ดูแลการฝึกซ้อม คุณครูกลุ่มสาระศิลปะ และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ตามไปให้กำลังใจลูกๆทุกการแข่งขัน❤️💛💙