ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช ที่ได้รับรางวัล?

?รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนครบ 20 ปี

?รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนครบ60 ปี

?รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

?รางวัลครูและบุคลากรดีเด่น

?รางวัลผู้สร้างคุณประโยชน์สู่สังคม

?รางวัลเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น