ศึกษาดูงาน ณ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

?? นักเรียน Tack สถาปัตยกรรม และ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ ?
#srisuvitschool
#svt
#srisuvithighschoolleadersprogramme