NT: National Test วิชาคณิตศาสตร์​ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนศรีสุวิช ขอแสดงความยินดี แก่

เด็กหญิงพัชรนันท์​ เหลาจินดาวัฒน์​ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 London 

ได้รับเกียรติบัตร​ จากการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) 
วิชาคณิตศาสตร์​ 100 คะแนนเต็ม?
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

#คนเก่งศรีสุวิช??
#SrisuvitSchool